Η αυξημένη αρτηριακή πίεση αφορά το 20-30% των ενηλίκων με αρκετούς από αυτούς να μην το γνωρίζουν. Η υπέρταση όμως αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες απειλές για την υγεία μας, καθώς ενέχει κινδύνους για την καρδιά, τον εγκέφαλο, μέχρι τα νεφρά και τα μ...